Dzisiaj jest  roku Wygląd:
mniejsze czcionki normalne czcionki większe czcionki

Tworków

Jest to rozległa wieś położona nad Odrą, przy drodze z Krzyżanowic do Raciborza,Głowna ulica obecnie charakteryzująca się zwartą zabudową. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1350 roku, kiedy stała się własnością rodziny Tworkowskich, lecz jej początki sięgają prawdopodobnie roku 1258. Wykopaliska archeologiczne prowadzone na tym terenie potwierdzają, że był on zamieszkiwany przez ludzi już w epoce kamiennej.
Wioska należała do rodziny Tworkowskich aż do XV wieku, kiedy została po raz pierwszy sprzedana Janowi Klemie z Ligoty. W następnych wiekach posiadłość często przechodziła z rąk do rąk, między innymi Wodnikowskich, Wieczów, Gaszynów, Reiswitzów.

 

Zamek w Tworkowie z XVI w - stan z 1931 r.W XIV wieku został wzniesiony kościół, który następnie przebudowywano w XVIII i XIX wieku. Z XIV wieku pochodzą też najstarsze fragmenty zamku wybudowanego w stylu gotyckim. W późniejszym okresie, około XVI wieku zamek rozbudowano, zmieniając jego styl na renesansowy. Został on częściowo zniszczony podczas II wojny światowej, ale do dzisiaj pozostały po nim jedynie ruiny, świadczące o jego dawnej świetności.

 

Od XVI wieku tworkowianie byli uczestnikami i organizatorami wielu buntów chłopskich, z których pierwsze miało miejsce w 1591 roku, gdy wioska należała do klasztoru sióstr dominikanek w Raciborzu. Na czele tego powstania stanął miejscowy młynarz Walenty Kias. W następnych wiekach Tworków uchodził za jedną z najbardziej buntowniczych wsi - w XVIII wieku wybuchło tutaj 8 poważniejszych buntów chłopskich. Mieszkańcy wsi brali też udział w różnych wyprawach wojennych i bitwach organizowanych przez państwa: austriackie, pruskie i niemieckie.

 

Od 1674 roku istniała we wsi szkoła parafialna, a budowę nowej, większej placówki rozpoczęto w 1800 roku. W początkach XVIII wieku Tworków zamieszkiwało 24 gospodarzy, 40 komorników i 5 wolnych ludzi (karczmarzy i młynarzy). W miejscowych stawach prowadzono hodowlę karpia.

 

Jednym z ciekawszych wydarzeń w historii miejscowości była zorganizowana przez mieszkańców w 1868 roku, pielgrzymka do Ziemi Świętej. Jak wynika z zachowanych dokumentów pielgrzymi szczęśliwie dotarli do Palestyny i powrócili z powrotem. W 1875 roku wybudowano drogę przechodzącą przez wieś, a w 1878 roku zegarmistrz Weis zainstalował zegar na wieży zamku. W tym samym roku we wsi działała już poczta, a 5 lat później mieszkańcy mogli korzystać z telegrafu.Dawny staw rybny przy ulicy Młyńskiej

 

W okresie I wojny światowej tworkowianie uczestniczyli w walkach frontowych, a po jej zakończeniu - w powstaniach i plebiscycie. Po podziale Górnego Śląska, Tworków znalazł się po stronie niemieckiej, ale jego mieszkańcy aktywnie działali w ramach Związku Polaków w Niemczech. W okresie międzywojennym istniała tutaj szkoła polska i działały liczne organizacje kulturalne i sportowe, jak np.: Kółko Śpiewacze, Klub Teatru Amatorskiego, Klub Sportowy Sokół.

 

Więcej informacji o Tworkowie można znaleźć na stronie www.tworkow.pl.