Zapisz się
do newslettera
Aktualności
Program Ochrony Środowiska w Gminie Krzyżanowice na lata 2017 - 2020 - zapraszamy do konsultacji społecznych

Program Ochrony Środowiska w Gminie Krzyżanowice na lata 2017 - 2020 - zapraszamy do konsultacji społecznych

Zgodnie z brzmieniem art. 39 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko t.j. z dnia 22 czerwca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) Wójt Gminy Krzyżanowice, jako organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020”.

W „Programie ochrony środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020” zawarto inwentaryzację obecnego stanu środowiska w gminie, określono zadania zmierzające do jego poprawy oraz możliwości ich finansowania. Ocena stanu środowiska została uzupełniona o prognozę stanu środowiska na lata obowiązywania „Programu…”. Dla wszystkich obszarów interwencji łącznie wskazano także zagadnienia horyzontalne, takie jak działania edukacyjne oraz monitorowanie.

Projekt „Programu…” oraz prognoza ooś dla projektu „Programu…” dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzyżanowice www.krzyzanowice.pl (do pobrania, jako załączniki do niniejszego ogłoszenia) lub do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, pok. nr 3-4 na parterze w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie od 11.09.2017r. do 02.10.2017r.

Projekt „Programu…” wraz z prognozą ooś dla projektu „Programu…” został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Pliki do pobrania

uchwala---przyjecie-pos-2017-.pdf
(plik PDF, 203,82 KB)
program-pos-krzyzanowice-2017-2020-.pdf
(plik PDF, 2,31 MB)
opinia-spwis-ws--pos-2017-2020-.pdf
(plik PDF, 120,04 KB)
ogloszenie-.pdf
(plik PDF, 950,59 KB)
formularz---wnioski-i-uwagi-do-pos-.pdf
(plik PDF, 235,52 KB)
KGW 5/2018
KGW 5/2018
Pobierz pdf Pobierz pdf

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Zapraszamy na ZLOT
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij