Zapisz się
do newslettera
Aktualności
Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach

Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach

Projekt w swojej istocie zajmuje się rozwiązywaniem problemów w strefie wspólnego regionu transgranicznego związanych z dużym występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, do których należą głównie barszcz Sosnowskiego i rdestowiec. Rośliny te niszczą nasz wyjątkowy ekosystem i wypierają pierwotne gatunki roślin.

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizacja: 01/2018 - 06/2019

Dotacja: 33 269,48 Euro

Partnerzy: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Pietrowice Wielkie

Projekt w swojej istocie zajmuje się rozwiązywaniem problemów w strefie wspólnego regionu transgranicznego związanych z dużym występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, do których należą głównie barszcz Sosnowskiego i rdestowiec. Rośliny te niszczą nasz wyjątkowy ekosystem i wypierają pierwotne gatunki roślin.

Większość gatunków inwazyjnych nie ma większych wymogów na składniki odżywcze i znajdziemy je wszędzie - w centrum miasta, na obrzeżach dróg, w lasach i w ciekach wodnych, zasiedlają ziemie uprawne itd. Ich inwazji można zapobiec tylko w efekcie ukierunkowanej likwidacji mechanioczno - biologicznej, która musi być efektywna, cało powierzchniowa i konsekwentna.

 

Celem projektu jest:

- uzyskanie obrazu powierzchni z występowaniem roślin inwazyjnych, względnie uzyskanie bazy dokumentacyjnej dla potrzeb późniejszej cało powierzchniowej likwidacji tych roślin;

- wzrost świadomości przedstawicieli gmin i miast regionu, organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorców (rolników) z zakresu gatunków inwazyjnych, możliwościach ich likwidacji itp.

- wzrost świadomości mieszkańców regionu o skutkach i wpływie roślin inwazyjnych na przyrodę i zdrowie ludzi.

 

Efekty projektu zostaną osiągnięte za pośrednictwem:

- kompleksowego zmapowania powierzchni w regionie i utworzenie dostępnej elektronicznie bazy danych i mapy występowania roślin inwazyjnych;

- zorganizowanie pokazowej likwidacji inwazyjnych gatunków roślin;

- warsztatów ukierunkowanych na poznanie obowiązujących przepisów i przykładów praktyki na konkretnym terenie na Hluczyńsku i w Polsce;

- wycieczki dla poznania przykładów "dobrej praktyki" w inny region, gdzie już problem inwazyjnych gatunków roślin był rozwiązywany;

- ulotek z informacjami dla społeczeństwa i metodologią dla gmin i miast z obu stron granic regionu, które mieszkańcom dostarczą informacji o tych roślinach, sposobach postępowania z nimi, itp.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Managment projektu
  2. Mapowania terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin
  3. Stworzenie elektronicznej bazy występowania inwazyjnych gatunków roślin
  4. Przykładowa likwidacja inwazyjnych gatunków roślin
  5. Warsztaty o tematyce przepisów prawnych i metodologii likwidacji inwazyjnych gatunków roślin
  6. Wycieczki w celu poznania przykładów dobrej praktyki
  7. Strona internetowa zawierająca informacje dotyczące projektu i inwazyjnych gatunków roślin
  8. Staż zawodowy
  9. Opracowanie materiałów informacyjnych i metodologicznych
  10. Promocja projektu

Grupę docelową projektu stanowią:

- gminy i miasta, organizacje pożytku publicznego i przedsiębiorcy (rolnicy) z obu stron regionu, którzy w ramach projektu uzyskają kompleksowy obraz występowania inwazyjnych gatunków roślin i poznają metodologię postępowania w przypadku likwidacji itp.

- mieszkańcy regionu, wśród których nastąpi wzrost świadomości z obszaru roślin inwazyjnych i skutków ich występowania za pośrednictwem ulotki informacyjnej, warsztatów, itp.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Przegląd Kolęd 2018
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij