Zapisz się
do newslettera
Aktualności

Pomoc dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy zatrudniający takie osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłych latach, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać

Osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy zatrudniający takie osoby mogą ubiegać się o dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłych latach, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez:1

 • Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu (tel. (0 32) 415 45 50):
  • finansowanie kosztów staży osób niepełnosprawnych,
  • finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
  • zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
  • zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy,
  • refundacja wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne,
  • zwrot kosztów w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla niepełnosprawnych, adaptacją pomieszczeń zakładu pracy dla osób niepełnosprawnych, adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, rozpoznaniem przez służby medycyny pracy wcześniej wymienionych potrzeb,
  • udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,
  • udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (tel. (0 32) 415 20 28):
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij