Świetlice wiejskie

Świetlice są głównym ośrodkiem życia kulturalnego, są miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym. Pełnią one funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze w odniesieniu do młodszych dzieci, a wynikające z zaspokajania potrzeb środowiska. Z myślą o nich przygotowywanych jest szereg zajęć, które dają możliwość rozwijania swoich umiejętności, inspirują do twórczych poczynań, a ludziom utalentowanym otwierają drogę do sukcesu.

Podczas zajęć plastycznych dzieci rozwijają swe zdolności manualne i estetyczne, kształtują wrażliwość na piękno, poznają różne techniki artystycznego wyrazu. Charakter świetlicy tworzą dzieci i młodzież, które przychodząc, sugerują czego oczekują i jakie są ich potrzeby. Zajęcia prowadzone w świetlicach wynikają z ich potrzeb i zainteresowań.

 

Świetlica w Tworkowie
ul. Zamkowa 48, 47-451 Tworków
tel.: (32) 419 62 87
prowadząca świetlicę: Magdalena Niedźwiecka
czynna: od poniedziałku do piatku od 15:00 do 19:00

Zajęcia w świetlicy prowadzone są poprzez zorganizowane formy pracy tj. zajęcia plastyczne, tenis stołowy, kółko techniczne, zajęcia ogólne (luźne). Do stałych zajęć należą: kółko plastyczne (trzy grupy), zajęcia muzyczne, gry i zabawy dla dzieci, tenis stołowy. Zajęcia prowadzone są samodzielnie bez zatrudnianego dodatkowo instruktora. Przy organizacji imprez ogólnogminnych, które odbywają się w Centrum Kultury, świetlica współpracuje z innymi placówkami m.in.: Przedszkolem w Tworkowie, ZSO w Tworkowie, Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku Białej, Biblioteką w Tworkowie. Corocznie w okresie ferii letnich i zimowych placówka organizuje zajęcia dla dzieci szkolnych.

 

Świetlica w Zabełkowie
ul. Rymera 7, 47-460 Zabełków
kierownik świetlicy: Marta Nawrocka
czynna: od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

Działalność kulturalna świetlicy opiera się na prowadzeniu stałych, cotygodniowych zajęć oraz na organizowaniu imprez kulturalnych i edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Pomieszczenia świetlicy wykorzystywane są również do prowadzenia zebrań wiejskich. Świetlica przede wszystkim rozwija zainteresowania muzyczne (odpłatna nauka gry na instrumentach klawiszowych - pianino, keyboard, akordeon), muzyczno-ruchowe poprzez działający zespół taneczny Radość, zespół fletów prostych, jak również zainteresowania plastyczno-techniczne prowadzone przez Ewę Juca. Zajęcia są prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów. Świetlica organizuje również swoje imprezy takie jak: spotkanie wigilijne seniorów, bal przebierańców dla dzieci, występ zespołu teatralnego, wystawy koronek, wyjazdy na przeglądy, koncert końcoworoczny pt. Kultura to skarb.

 

Świetlica w Rudyszwałdzie
ul. Główna 18, 47-460 Rudyszwałd
kierownik świetlicy: Małgorzata Billy
czynna:
poniedziałek od 16:00 do 20:00
wtorek od 16:00 do 20:00
środa od 15:00 do 19:00
czwartek od 16:00 do 20:00
piątek od 15:00 do 19:00

Placówka oferuje zajęcia w formie: kółka plastycznego, tanecznego, gier stolikowych i pamięciowych. W świetlicy organizowane są imprezy: urodzinowe, komunijne, zabawy karnawałowe, sylwester, bal przebierańców, dyskoteki, zabawa andrzejkowa, śledź, zabawa walentynkowa, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia dla dzieci. Organizowane są zebrania: wiejskie, sołeckie, rolnicze, strażackie itp. Świetlica współpracuje z organizacjami wiejskimi i udziela pomocy w organizowaniu Dnia Kobiet, Dnia Matki, balu sylwestrowego, śledzia i festynu strażackiego. W świetlicy znajduje się mały punkt biblioteczny.

 

Świetlica w Roszkowie
ul. Nowa 20, 47-450 Roszków
kierownik świetlicy: Dominika Liszka
czynna: od poniedziałku do piątku od 15:30 do 19:30

Działalność świetlicy oparta jest na prowadzeniu stałych zajęć oraz organizowaniu imprez kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży. Zajęcia uwzględniają zainteresowania uczestników: plastyczne, prace ręczne, teatralne, sportowe, taneczne, tenis, aerobik, gry i zabawy. Zajęcia plastyczne prowadzone są przez Bernarda Adamczyka. Na zajęciach ogólnodostępnych preferowane są gry i zabawy sportowe, gry planszowe, słuchanie muzyki, projekcja filmów video, czytanie bajek, prace ręczne, wycieczki piesze, wycieczki rowerowe, pomoc w nauce. Do imprez organizowanych przez świetlicę należą min.: wspomnienia z wakacji - wystawa zdjęć i widokówek, "Sprzątanie Świata"- żwirownia, "Wieczornica - trzeźwe życie", "Wódka jest złem" - mini drama, "Śpiewaj razem z nami", spotkanie pokoleń, stare piosenki, "Świat baśni" itp. Świetlica jest miejscem spotkań wszystkich organizacji społecznych takich jak: OSP, KGW, DFK, Rada Sołecka, Rada Kościelna.

 

Świetlica w Nowej Wiosce
ul. Główna 13, 47-450 Nowa Wioska
kierownik świetlicy: Maria Sokół
czynna: od poniedziałku do piątku od 16:10 do 20:10

Celem świetlicy jest zapewnienie miejscowym dzieciom rozrywki w postaci gier i zabaw. Na zajęciach można malować, grać w gry planszowe, telewizyjne, tenisa stołowego, poczytać czasopisma. W świetlicy znajduje się  też punkt biblioteczny. Placówka jest miejscem spotkań lokalnej społeczności. Na uwagę zasługuje wzorowe organizowanie zajęć letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej. Do stałych imprez organizowanych z myślą o dzieciach i dorosłych należą także: Dzień Kobiet, Dzień Babci oraz gry i zabawy.

 

Świetlica w Owsiszczach
ul. Wojska Polskiego 2, 47-450 Owsiszcze
kierownik świetlicy: Aurelia Krupa
czynna: od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

Działalność świetlicy oparta jest na prowadzeniu stałych form oraz organizowaniu imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Placówka wykorzystywana jest również do przeprowadzania imprez okolicznościowych oraz do organizowania zebrań wiejskich. W świetlicy znajduje się punkt biblioteczny. W okresie wiosenno-letnim organizowane są wycieczki rowerowe, ogniska, wyjazdy na basen, gry i zabawy. Do stałych imprez organizowanych w świetlicy należą: Techno Party, "Sprzątanie Świata", Śpiewać każdy może - konkurs wokalny, Dzień Chłopca - zabawy, konkursy, zbieranie słodyczy, Spotkanie Wigilijne dla starszych i samotnych.

 

Świetlica w Bolesławiu
ul. Główna 40, 47-451 Bolesław
kierownik świetlicy: Karolina Miketa
czynna: od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

Świetlica posiada bardzo dobre warunki bazowe do prowadzenia działalności kulturalnej. Placówka ogólnodostępna, jest miejscem do którego przychodzą dzieci, młodzież i dorośli aby aktywnie odpocząć. Świetlica udostępnia różnego rodzaju gry planszowe, można skorzystać ze stołów tenisa stołowego, posłuchać muzyki, pooglądać telewizję, poczytać czasopisma. We współpracy z Biblioteką w Tworkowie jest zorganizowany punkt biblioteczny umożliwiający wypożyczanie książek. Nową formą jest głośne czytanie bajek dla młodszych uczestników zajęć. Uczniowie otrzymują pomoc w nauce. Prowadzone są koła zainteresowań oraz organizowane różnego rodzaju turnieje, imprezy kulturalne. W świetlicy prowadzone są zajęcia również ze stałą grupą: kółko plastyczne, kółko taneczne Tęcza. Do stałych imprez świetlicy należą: turniej tenisa stołowego o tytuł mistrza wsi Bolesław, bal przebierańców, wigilia dla samotnych, Mikołajki, Andrzejki, festyn rodzinny.

 

Świetlica w Bieńkowicach
ul. Szkolna 1, 47-451 Bieńkowice
kierownik świetlicy: Magdalena Kramarczyk
czynna: od poniedziałku do piątku od 16:00 do 20:00

Świetlica jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Zajęcia proponowane to zajęcia plastyczne, techniczne, robótki ręczne, zajęcia kulinarne, bibułkowe kwiaty. Dla młodszych dzieci - głośne czytanie bajek. W sezonie letnim organizowane są wycieczki rowerowe, ogniska i pikniki. Dzieci do świetlicy przychodzą również celem odrabiania zadań domowych. Do stałych działań należą: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia dla samotnych, spotkanie opłatkowe z dziećmi, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka.

 

Świetlica w Chałupkach
ul. Fabryczna, 47-460 Chałupki
kierownik świetlicy: Małgorzata Tomas
czynna:
poniedziałek od 13:00 do 19:00
wtorek od 14:00 do 20:00, od 14:00 do 18:00 - zajęcia wokalne (prowadzący: Iweta Farana)
środa od 13:00 do 19:00
czwartek od 13:00 do 19:00
piątek od 14:00 do 20:00, od 14:00 do 18:00 - zajęcia wokalne (prowadzący: Iweta Farana)

Świetlica prowadzi zajęcia z socjoterapii, organizuje gry i zabawy oraz pomoc w nauce. Zajęcia plastyczno-techniczne prowadzi pani Anna Gajecka. Dodatkowo prowadzone są zajęcia na siłowni przez pana Piotra Rybarza.

 

Świetlica w Krzyżanowicach
ul. Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyżanowice
kierownik świetlicy: Katarzyna Siwoń
czynna:
poniedziałek od 16:00 do 20:00
wtorek od 16:00 do 20:00
środa od 16:00 do 20:00
czwartek od 15:00 do 19:00
piątek od 16:00 do 20:00

Świetlica jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Zajęcia dostosowywane są do potrzeb odwiedzających świetlicę. Na bieżąco organizowane są gry i zabawy dla najmłodszych oraz ze względu na dostęp do boiska - zajęcia sportowe. W otoczeniu świetlicy znajduje się również plac zabaw - ogródek jordanowski. Na wyposażeniu świetlica posiada stół do tenisa oraz grę "piłkarzyki". W piątki zajęcia dostosowywane są do potrzeb młodzieży - przygotowywanie potraw, pogadanki oraz seanse filmowe. W okresie letnim organizowane są wyjazdy na basen, pikniki i ogniska. Dodatkowo w świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży pod opieką artysty plastyka Bernarda Adamczyka.