Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres:  ul. Główna 5, pok. nr 24, 47-450 Krzyżanowice
telefon:  +48 (32) 419 40 51 w. 130
przewodniczący: Maksymilian Lamczyk

członkowie:  
Małgorzata Cichoń
Andrzej Chudyga
Elżbieta Niedziela
Adam Ochmański

Komisja wykonuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z wójtem gminy. Zbiera się raz w miesiącu w siedzibie Urzędu Gminy, na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:

Planowane terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku:

14  styczeń, 11 luty, 11 marzec, 8  kwiecień, 13 maj, 10 czerwiec, 12  sierpień, 9 wrzesień,  14 październik, 18 listopad,
9  grudzień

Posiedzenia odbywają się o godz. 15.15

Uwaga: w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - za wyjątkiem zezwoleń jednorazowych wydawanych jednostkom OSP - konieczne jest uzyskanie opinii GKRPA w tej sprawie.