Zapisz się
do newslettera

Dane teleadresowe

 

Urząd Gminy czynny od poniedziałku do środy od 7.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 17.00, piątek od 7.00 do 14.00.

Kasa Urzędu Gminy czynna od poniedziałku do środy od 7.00 do 14.15, czwartek od 8.00 do 17.00 – przerwa od 14.15 do 15.00, piątek od 7.00 do 13.15 – przerwa od 8.20 do 8.40.

Interesanci w ramach skarg i zażaleń są przyjmowani przez Wójta Gminy w czwartki w godz. od 14.00 do 16.00 (zapisy w Sekretariacie Wójta nr 19).

Urząd Gminy Krzyżanowice

ul. Główna 5

47-450 Krzyżanowice

pow. raciborski, woj. śląskie

 

Sekretariat:

tel. 032 4194035, 032 4194050, 032 4194051, 032 4194058,

032 4194213, 032 4194234, 032 4149351;

fax. 032 4194234;

e-mail: ug@krzyzanowice.pl

 

Komórki organizacyjne

Numer
pokoju

Numer 

telefonu  wewn.

Adres e-mail

 

Wójt Gminy

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

nr 20

nr 16

nr 12

nr 23

    

     127

     138

     122

wojt@krzyzanowice.pl

sekretarz@krzyzanowice.pl

skarbnik@krzyzanowice.pl

przewodniczacy@krzyzanowice.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Referatu

Sekretariat Wójta

Obsługa Rady Gminy

Obsługa interesantów, kadry

Obsługa interesantów

Dowody osobiste, ewidencja ludności

nr 16

nr 19

nr 23

nr 15

nr 15

nr 22

127

106

139

124

124

128

sekretarz@krzyzanowice.pl

sekretariat@krzyzanowice.pl

biurorady@krzyzanowice.pl

ug@krzyzanowice.pl

organizacyjny@krzyzanowice.pl

ewidencja@krzyzanowice.pl

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kierownik Referatu

Gospodarka komunalna i infrastruktura terenowa

Inwestycje i remonty

Drogownictwo

Zamówienia publiczne

Nadzór budowlany i kosztorysowanie

nr 11

nr 1

nr 1

nr 10

nr 2

nr 2

135

141

149

123

120

125

 

infrastruktura@krzyzanowice.pl

zagospodarowanie@krzyanowice.pl

inwestycje@krzyzanowice.pl 

drogownictwo@krzyzanowice.pl

zamowienia@krzyzanowice.pl

nadzor@krzyzanowice.pl

 

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Kierownik Referatu

Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa

Kasa

Księgowość podatkowa

Wymiar podatku i opłaty lokalne

Wymiar podatku i opłaty lokalne

Podatek VAT i dodatki mieszkaniowe

nr 12

nr 9

nr 9

nr 9

nr 13

nr 13

nr 14

nr 13

nr 14

138

150

136

136

145

137

147

148

121

skarbnik@krzyzanowice.pl

budzet@krzyzanowice.pl

ksiegowosc@krzyzanowice.pl

ksiegowosc1@krzyzanowice.pl
kasa@krzyzanowice.pl

podatki3@krzyzanowice.pl

podatki2@krzyzanowice.pl

podatki2@krzyzanowice.pl

vat@krzyzanowice.pl

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Kierownik Referatu

Geodezja, gospodarka gruntami

Ochrona środowiska, składowisko odpadów komunalnych

Lokalne okienko przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, koncesje na alkohol

Składowisko odpadów komunalnych

nr 3

nr 3

nr 3

 

nr 1

 

 

133

142

142

 

140

 

 

rolnictwo@krzyzanowice.pl

geodezja@krzyzanowice.pl

srodowisko@krzyzanowice.pl

 

lop@krzyzanowice.pl

 

 

KOMÓRKA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI

Pozyskiwanie środków pomocowych

Pozyskiwanie środków pomocowych i promocja gminy

Redaktor „Krzyżanowickich Gminnych Wieści”

nr 21

nr 21

nr 24

146

131

130

srodkipomocowe@krzyzanowice.pl srodkipomocowe1@krzyzanowice.pl

promocja@krzyzanowice.pl

wiesci@krzyzanowice.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO

Kontrola wewnętrzna

nr 23

139

kontrola@krzyzanowice.pl

BIURO PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pełnomocnik

nr 17

126

usc@krzyzanowice.pl

STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności, OSP

nr 24

130

oc@krzyzanowice.pl

URZĄD STANU CYWILNEGO

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

nr 17

126

usc@krzyzanowice.pl

 

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij