Zapisz się
do newslettera

Harmonogram wywozu śmieci

 

Informacje ogólne dotyczące systemu gospodarki odpadami

Terminy i płatności

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 0007.IV.8.2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za gospodarowanie odpadami należy dokonać  terminach:

 1. za I kwartał do 15 lutego,
 2. za II kwartał do 15 kwietnia,
 3. za III kwartał do 15 lipca
 4. za IV kwartał do 15 października

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 0007.IV.10.2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki wynosi:

 Dla osób, które w sposób selektywny prowadzą zbiórkę odpadów

Za 1 osobę = 13,00 zł/osobę miesięcznie

Za 2 osoby = 12,00 zł/osobę miesięcznie

Za 3-4 osób = 10,00 zł/osobę miesięcznie

Za 5-6 osób = 9,00 zł/osobę miesięcznie

Za 7 i powyżej osób = 8,00 zł/osobę miesięcznie

 Dla osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów stawka opłaty wynosi 20,00 zł/osobę miesięcznie.

 W/w opłaty dotyczą odpadów powstających w trakcie normalnego procesu bytowego człowieka, nie dotyczy to odpadów powstających w dużych ilościach np. podczas prowadzonego remontu itp.

 Większe ilości odpadów wysegregowane np. z remontu można we własnym zakresie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zabełkowie przy ul. Długiej 19 w siedzibie firmy EKOLAND. Informacja dotycząca płatności za większe ilości odpadów dostępna w firmie EKOLAND pod numerami telefonu 32 419 60 32.

 Wszelkie zmiany w DEKLARACJACH za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać w terminie 14 dni od momentu powstania rozbieżności w ilości osób z różnych względów, np. urodzenie dziecka, zgony, przeprowadzki, czy pierwsze zamieszkanie. Zmiany winien zgłosić właściciel nieruchomości lub osoby wynajmujące nieruchomość (Osoba pełnoletnia). Jeżeli z jakiś względów właściciel nie ma możliwości złożenia zmian może dokonać jego pełnomocnik (Pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza).

 Harmonogram wywozu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Krzyżanowice od dnia 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 Wszystkie odpady należy wystawić przed posesją najpóźniej do godz. 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.

 W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane następujące odpady:

 • zużyty sprzęt RTV i AGD, pralki, lodówki, itp. - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny!
 • meble, tapczany, meble ogrodowe, okna;
 • urządzenia sanitarne, umywalki, wanny, itp.;
 • akumulatory.

 W ramach zbiórki wielkogabarytowej nie będą odbierane następujące odpady:

 • opakowania z zawartością płynów;
 • opony;
 • styropian, wełna mineralna, papa, ondulina, odpady płyt gipsowych;
 • opakowania po środkach niebezpiecznych, nawozach;
 • odpady z demontazu samochodów.
Odpady w/w pochodzenia z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie mieszczącego się przy ulicy Długiej 19.
 
 

Odpady niesegregowane (kubły 2019r.)

Miejscowość

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Chałupki

Zabełków

Rudyszwałd

7; 14; 21; 28

4; 11; 18; 25

4; 11; 18; 25

8; 23!

6; 20

3; 17

1; 15; 29

12; 26

9; 23

7; 21

4; 12!; 18; 25

2; 9; 16; 23; 30

Bolesław

2!; 8; 15; 22; 29

5; 12; 19; 26

5; 12; 19; 26

9; 23

7; 21

4; 18

2; 16; 30

13; 27

10; 24

8; 22

5; 12; 19; 26

3; 10; 17; 23!, 31

Tworków

2; 9; 16; 23, 30

6; 13; 20; 27

6; 13; 20; 27

10; 24

8; 22

5; 19

3; 17; 31

14; 28

11; 25

9; 23

6; 13; 20; 27

4; 11; 18; 27!

Bieńkowice

Owsiszcze

3; 10; 17; 24; 31

7; 14; 21; 28

7; 14; 21; 28

11; 25

9; 23

6; 19!

4; 18

1; 14!; 29

12; 26

10; 24

7; 14; 21; 28

5; 12; 19; 27!

Krzyżanowice

Roszków

Nowa Wioska

4; 11; 18; 25

1; 8; 15; 22

1; 8; 15; 22; 29

12; 26

10; 24

7; 21

5; 19

2; 16; 30

13; 27

11; 25

8; 15; 22; 29

6; 13; 20; 27

 

 

Selektywna zbiórka odpadów - worki 2019r.

Miejscowość

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Bolesław

Owsiszcze

Roszków

Nowa Wioska

21

18

18

15!

20

17

22

19

16

21

18

16

Chałupki

Zabełków

Rudyszwałd

22

19

19

16

21

18

16

20

17

22

19

17

Bieńkowice

16

20

20

17

22

19

17

21

18

16

20

18

Tworków

17

21

21

18

16

13!

18

22

19

17

21

19

Krzyżanowice

18

22

22

19

17

21

19

16

20

18

22

20

 

Odpady zielone - worki 2019r.

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

3 ; 17

2 ; 15 ; 29

12 ; 26

10 ; 24

7 ; 21

4 ; 18

2 ; 16 ; 30

13 ; 27

 

 

Odpady wielkogabarytowe 2019r.

 

Miejscowość:

Termin zbiórki:

 

Bolesław
Nowa Wioska

04.03.2019

 

Roszków

11.03.2019

 

Rudyszwałd

25.03.2019

 

Owsiszcze

01.04.2019

 

Zabełków

29.04.2019

 

Bieńkowice

13.05.2019

 

Chałupki

10.06.2019

 

Tworków I

24.06.2019

 

Krzyżanowice

08.07.2019

 

Tworków II

05.08.5019

 

 

Tworków I: ul. Raciborska, ul. Drzymały, ul. Bolesławska, ul. Weltzla, ul. Zachodnia, ul. Południowa,  ul. Nowa, ul. Młyńska, ul. Stawowa, ul. Długa, ul. Ogrodowa, ul. Św. Jana, ul. Miarki, ul. Boczna,  ul. Gregora, ul. Sportowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa

 

Tworków II: ul. Krzyżanowska, ul. 1 Maja, ul. Piaskowa, ul. Kopernika, ul. Ks. Dzierżona, ul. Główna, ul. Różana, ul. Hanowiec, ul. Ks. Bonczyka, ul. Mickiewicza, ul. Wąska, ul. Odrzańska, ul. Zamkowa, ul. Polna, ul. Dworcowa, ul. Parkowa

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Przegląd Kolęd
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij