Zapisz się
do newslettera

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres:  ul. Główna 5, pok. nr 24, 47-450 Krzyżanowice
telefon:  +48 (32) 419 40 51 w. 130
przewodniczący: Maksymilian Lamczyk

członkowie:  
Małgorzata Cichoń
Andrzej Chudyga
Elżbieta Niedziela
Adam Ochmański

Komisja wykonuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z wójtem gminy. Zbiera się raz w miesiącu w siedzibie Urzędu Gminy, na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań, zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu następstw nadużywania alkoholu,
  •  usuwanie następstw nadużywania alkoholu,
  • prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu,
  • podejmowanie działań wspomagających rodziny osób uzależnionych od alkoholu,
  • prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej.

Planowane terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku:

09.01., 13.02., 13.03., 10.04., 08.05., 12.06., 14.08., 11.09., 09.10., 13.11., 11.12.
Każde posiedzenie Komisji rozpoczyna się o godz. 15.15.

Uwaga: w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - za wyjątkiem zezwoleń jednorazowych wydawanych jednostkom OSP - konieczne jest uzyskanie opinii GKRPA w tej sprawie.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Zapraszamy na przegląd kolęd i pastorałek do Centrum Kultury w Tworkowie
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij