Przejdź do treści
Herb gminy

Rátka

Kraj: WęgryPowierzchnia: 1178 haLiczba mieszkańców: 3000Strona internetowa: www.ratka.hu

Gmina Rátka położona jest w północno-wschodniej części Węgier, w odległości 50 km od Miszkolca. Pierwsza wzmianka na temat gminy pojawiła się w 1255 r. Jej nazwa znajduje się również na mapie regionu datowanej na 1749 r. Do zabytków znajdujących się na terenie Ratki można zaliczyć kościół rzymskokatolicki wybudowany w 1807 r. oraz zabytkowy dom z 1824 r. Gmina ma charakter typowo rolniczy – większość jej obszaru zajmują grunty orne oraz uprawy winorośli. Na terenie gminy znajdują się: dom kultury, kino, biblioteka, nowa szkoła, kawiarnia, restauracja, stacja kolejowa, apteka, gabinet dentystyczny, urząd pocztowy.

Umowę partnerską z gminą Rátka podpisano oficjalnie 23 maja 1998 roku, chociaż pierwsze kontakty między obydwoma gminami rozpoczęły się wiosną 1996 roku. We wrześniu 1996 roku Chór św. Anny z Krzyżanowic uczestniczył po raz pierwszy w Festiwalu Mniejszości Narodowych w Rátce. Już po podpisaniu umowy, w czerwcu 1998 roku w festynie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach, uczestniczył młodzieżowy zespół muzyczny z Rátki, a z kolei we wrześniu zespół taneczny Uśmiech reprezentował Krzyżanowice na Festiwalu Mniejszości Narodowych w Rátce.