Przejdź do treści

Koła Gospodyń liczą ogółem 477 członkiń. Podstawową formą ich działalności jest organizowanie wspólnych spotkań kulturalnych oraz imprez z okazji uroczystości okolicznościowych dla mieszkańców danego sołectwa, np. Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Matki, spotkania opłatkowego dla ludzi samotnych. Koła biorą aktywny udział w życiu kulturalnym gminy poprzez uczestniczenie w skubaniu piyrza, babski comber (tłusty czwartek), kiszenie kapusty, kiermaszach Wielkanocnym i Bożo Narodzeniowym, Wainachtsmarktach, Dożynkach Gminnych, Wieczorach Poetyckich oraz imprezach lokalnych.

Do innych form ich działalności należy prowadzenie szkoleń w zakresie racjonalnego żywienia, zdrowej żywności, prowadzenia gospodarstwa domowego, ochrony roślin w ogródkach przydomowych. Gospodynie organizują różnorodne pokazy, np. właściwego nakrywania do stołu, układania sztucznych bukietów, komponowania stroików. Pomagają również zagospodarować wolny czas poprzez organizowanie wycieczek np. na targi ogrodnicze, do szkółek drzew i krzewów, wystawę Dzień Otwartych Drzew w Mikołowie, wystawę POLAGRA w Poznaniu. Ponadto wszystkie członkinie, a szczególnie zarządy poszczególnych kół, biorą czynny udział w prowadzeniu działalności statutowej.

KGW Bieńkowice

ul. Szkolna 1, 47-451 Bieńkowice
przewodnicząca: Barbara Popela

KGW Bolesław

ul. Główna 40, 47-451 Bolesław
przewodnicząca: Renata Fichna

KGW Tworków

ul. Słoneczna 4, 47-460 Tworków
przewodnicząca: Danuta Suchanek

KGW Krzyżanowice

ul. Główna 29, 47-450 Krzyżanowice
przewodnicząca: Mariola Pszenica

KGW Owsiszcze

ul. Wojska Polskiego 2, 47-450 Owsiszcze
przewodnicząca: Krystyna Pawełek

KGW Nowa Wioska

ul. Główna 13, 47-450 Nowa Wioska
przewodnicząca: Maria Moskwa

KGW Roszków

ul. Nowa 20, 47-450 Roszków
przewodnicząca: Halina Blokesz

KGW Zabełków

ul. Rymera 7, 47-460 Zabełków
przewodnicząca: Anna Kupka

KGW Rudyszwałd

ul. Główna 31, 47-460 Rudyszwałd
przewodnicząca: Monika Bilik

KGW Chałupki

ul. Fabryczna, 47-460 Chałupki
przewodnicząca: Alicja Kokot