Przejdź do treści

Koszty całkowite projektu: 110.284,46 zł

Dofinansowanie: 70.174,00 zł (63,63%)

Działanie projektu ma na celu pielęgnowanie i ożywianie przez aktywność mieszkańców dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, historycznego i turystycznego, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zamontowano na terenie Gminy Krzyżanowice, w atrakcyjnych turystycznie miejscach w siedmiu lokalizacjach (Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Zabełków i Chałupki):

– 7 samoobsługowych stacji naprawy rowerów,

– 1 solarna stacja ładowania rowerów,

– 1 zestaw ławeczek i kosza na śmieci.

Stacje są ogólnodostępne dla wszystkich turystów odwiedzających pobliskie obszary, zabytki i inne ciekawe miejsca.