Zapisz się
do newslettera
Aktualności
Gmina Krzyżanowice poszukuje pracowników do żłobka w Tworkowie

Gmina Krzyżanowice poszukuje pracowników do żłobka w Tworkowie

I. Pracownik obsługi: sprzątaczka 1 etatu – planowana data zatrudnienia 19 sierpnia 2019 roku

II. Stanowisko opiekuna: 2 etaty – planowana data zatrudnienia 1 wrzesień 2019 roku

Niezbędne wymagania zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 opiekunem w żłobku może być osoba posiadająca kwalifikacje:

1. Osoba posiadająca jedną z poniższych kwalifikacji:
- pielęgniarki,
- położnej,
- opiekunki dziecięcej,
- nauczyciela wychowania przedszkolnego,
- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,
- pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
- pedagoga społeczno-wychowawczego,
- pedagoga wczesnej edukacji,
- terapeuty pedagogicznego, lub

2. Osoba która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
- wczesne wspomaganie rozwoju,
- wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
- edukacja prorozwojowa,
- pedagogika małego dziecka,
- psychologia dziecięca,
- psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
- psychologia wychowawcza, lub

3. Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub osoba z wykształceniem średnim lub średnie branżowe oraz, która posiada:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna w żłobku.

CV oraz list motywacyjny wraz z kserokopią uprawnień prosimy dostarczyć do biura GZOKSiT w Tworkowie, ul. Zamkowa 48, w godzinach od 7.00 do 15.00 do 2 sierpnia br. tel. 324196287

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij