Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego

Na terenie gminy Krzyżanowice do Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców należy około 2750 osób, które są zorganizowane w ośmiu kołach wiejskich działających w Bieńkowicach, Bolesławiu, Krzyżanowicach, Owsiszczach, Roszkowie, Rudyszwałdzie, Tworkowie i Zabełkowie. Koła w Bieńkowicach i Tworkowie posiadają własne Domy Kultury.

Przy poszczególnych kołach działają zespoły taneczne, muzyczne, teatralne, warsztaty historyczne oraz kluby seniorów, które biorą aktywny udział w różnych spotkaniach i festynach. Członkowie regularnie spotykają się w swoich kołach przy kawie i herbacie. Towarzystwa współpracują z Urzędem Gminy w zakresie nauki języka niemieckiego we wszystkich szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gminy.