Zabełków

Parafia pw. Św. Jadwigi
ul. Rymera 18
47-460
proboszcz: ks. Franciszek Grabelus
 tel. 32 419 60 86
msze św. niedzielne o godz.: 8.00, 10.00