Dom Pomocy Społecznej

„Różany Pałac” w Krzyżanowicach
ul. Kolejowa 4
47-450 Krzyżanowice
tel/fax: 32 419 40 20
adres mail : dps_krzyzanowice@wp.pl
dyrektor: s. Salome Batkiewicz
www.dpskrzyzanowice.pl
www.franciszkanki.com.pl

Typ placówki: dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Każdej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Do skorzystania z tej formy pomocy nie jest wymagana odpowiednio wysoka emerytura lub dobra sytuacja materialna. Osoba umieszczona w DPS nie ponosi większej odpłatności niż 70% swojego dochodu (renty, emerytury).

„Różany Pałac” w Krzyżanowicach jest jedną z trzech placówek tego typu działających na terenie powiatu raciborskiego. Przeznaczony jest on dla dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje 60 miejscami. Koszt utrzymania mieszkańca od 1 marca 2023r. -  5.738,00 zł
DPS prowadzony jest przez Zgromadzenie SS. Franciszek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach.

Typ placówki: dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie.