Bolesław

 

Kościół Św. JadwigiKościół parafialny pw. św. Jadwigi - budowla z elementami neoromańskimi, wzniesiona w 1876 roku. Jest to obiekt jednonawowy z transeptem oraz wieżą nakrytą hełmem namiotowym, na zewnątrz o podziale ramowym. Wewnątrz znajduje się kubistyczny ołtarz pochodzący z 1932 roku.

Lamus Lamusy (spichlerze) - znajdują się m. in. przy ul. Głównej 30 i 43. Zostały zbudowane w II połowie XVIII wieku i w wieku XIX. Posiadają drewnianą konstrukcję zrębową.