Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach
ul. Łąkowa 12, 47-450 Krzyżanowice
tel.: (32) 419 40 69
www.szkola.krzyzanowice.pl
e-mail: szkokrzy@ka.onet.pl
dyrektor: mgr Piotr Hluchnik

liczba oddziałów: 14
liczba uczniów: 269