Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach
ul. Szkolna 1, 47-450 Owsiszcze
tel.: (32) 419 40 39
e-mail: zspowsiszcze@op.pl 
dyrektor: mgr Agnieszka Sedlaczek 

w skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa
liczba oddziałów: 1
liczba uczniów: 9

Przedszkole
liczba oddziałów: 1
liczba przedszkolaków: 20