Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabełkowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabełkowie
ul. Rymera 7, 47-460 Zabełków
tel.: (32) 419 60 27
sekretariat.zspzabelkow@onet.pl
dyrektor: mgr Anna Kubica

wicedyrektor: mgr Rita Wieczorek

Szkoła Podstawowa

liczba oddziałów: 7
liczba uczniów: 124

Przedszkole:

godziny pracy przedszkola: 7:00 - 16:00

liczba oddziałów przedszkolnych: 2
liczba wychowanków oddziałów przedszkolnych: 50