Świetlice wiejskie

Świetlice w gminie Krzyżanowice

 

Na terenie gminy Krzyżanowice znajduje się 10 świetlic, są one centrum animacyjnym danej miejscowości, są też miejscem spotkań Rad Sołeckich i organizacji społecznych.

 

Świetlica w Bolesławiu
Główna 40, 47-451 Bolesław

tel.500 048 579
Kierownik świetlicy: Karolina Miketa

Godziny otwarcia:

 Proponowane zajęcia:

 

Świetlica w Bieńkowicach
ul. Szkolna 1, 47-451 Bieńkowice

tel. 500 048 576
kierownik świetlicy: Magdalena Kramarczyk

Godziny otwarcia:

 Proponowane zajęcia:

 

Świetlica w Chałupkach
Fabryczna, 47-460 Chałupki

tel.  500 048 523
Kierownik świetlicy: Małgorzata Tomas

Godziny otwarcia:

Proponowane zajęcia:

 

Świetlica w Krzyżanowicach

Wyzwolenia 1, 47-450 Krzyżanowice

tel. 500 048 552
Kierownik świetlicy: Katarzyna Siwoń

Godziny otwarcia:

 Proponowane zajęcia:

 

Świetlica w Nowej Wiosce
Główna 13, 47-450 Nowa Wioska

tel. 500 048 588
Kierownik świetlicy: Maria Sokół

Godziny otwarcia:

 Proponowane zajęcia:

Świetlica w Owsiszczach
Wojska Polskiego 2, 47-450 Owsiszcze

tel. 500 048 589
Kierownik świetlicy: Dorota Gębska

Godziny otwarcia:

 Proponowane zajęcia:

Świetlica w Roszkowie

Nowa 20, 47-450 Roszków

tel. 500 048 535
Kierownik świetlicy: Anna Pawlik

Godziny otwarcia:

 Proponowane zajęcia:

 

Świetlica w Rudyszwałdzie
Główna, 47-460 Rudyszwałd

tel. 500 048 518
Kierownik świetlicy: Monika Wicha

Godziny otwarcia:

Proponowane zajęcia:

 

  Świetlica w Tworkowie
Zamkowa 48, 47-451 Tworków

tel.: (32) 419 62 87, 500 048 566

 

 Proponowane zajęcia:

 

 Świetlica w Zabełkowie
Rymera 7, 47-460 Zabełków

tel. 500 048 571
Kierownik świetlicy: Katarzyna Okrent

 Godziny otwarcia:

 Proponowane zajęcia: