Inne jednostki Gminy

Inne jednostki gminy

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Gminna Biblioteka Publiczna

Ośrodek Pomocy Społecznej

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Górna Odra" Sp. z o.o.

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych