KGW Owsiszcze

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Owsiszczach
ul. Wąska 2, 47-450 Owsiszcze
 tel. (32) 419 50 32
przewodnicząca: Krystyna Pawełek