Zespoły artystyczne

Gmina Krzyżanowice stara się promować artystów, poetów, zespoły wokalne i taneczne. Na terenie gminy występują następujące zespoły artystyczne:

Uśmiech

Radość

Tworkauer Eiche

Chór KERiI

 Chór św. Anny w Krzyżanowicach

 Gminna Orkiestra Dęta