Plan Zagospodarowania Przestrzennego 2017

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” – Etap IVA zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007.XXXVI.82.2017 z dnia 21.12.2017 r.