Jakość powietrza

Zgodnie z planem działań krótkoterminowych gmina informuje w sposób ciągły mieszkańców o jakości powietrza poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej linku do strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach

http://katowice.wios.gov.pl oraz http://powietrze.katowice.wios.gov.pl