Projekt: Przebudowa ul. Długiej w Zabełkowie

Realizacja projektu pozwoliła na przebudowe ulicy Długiej w Zabełkowie na odcinku o długości 1,006 km.

Realizacja projektu została zakończona w październiku 2015 roku

Wartość robót: 1.327.138,26 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Wartość dofinansowania: 1.128.067,52 zł

Realizacja Projektu dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013