Przyroda

 

Park krajobrazowy przy Pałacu LichnowskichNa terenie gminy Krzyżanowice występują liczne pomniki przyrody, na które składają się zarówno pojedyncze drzewa jak i całe zespoły, stanowiące parki wokół starych zamków i pałaców. Oprócz okazałych drzew, na miano pomników przyrody zasługują też szczególnie okazałe głazy narzutowe, będące pozostałością po lodowcu, który nawiedził obszar dzisiejszej gminy w okresie plejstoceńskim. Krzyżanowice

Park krajobrazowy - usytuowany wokół pałacu przy ul. Kolejowej, założony w XVIII wieku przez Lichnowskich. Do dzisiaj rosną w nim m. in.: platany klonolistne, tulipanowiec, buki, lipy szerokolistne i wąskolistne, dęby szypułkowe oraz krzewy egzotyczne.

Bolesław

Park przy pałacu w ChałupkachChałupki
Park pałacowy - usytuowany wokół pałacu w Chałupkach, założony na początku XIX wieku. Na uwagę zasługują lipy, kasztanowce i jesiony, rosnące w alei jesionowej, wiodącej do pałacu.

Nowa Wioska
Aleja lipowa - łączy Nową Wioskę z dawnym folwarkiem Wydale. Wzdłuż alei rosną okazałe lipy.

Roszków
Topola czarna - rośnie na wschodnim krańcu ul. Wiejskiej.

Tworków