Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej

LOGO_CZ-PL_UE_SILESIA (2)


Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002267 pn. „Kierunek turystyka - budowa sieci informacji turystycznej”jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”, w ramach „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie Interreg V – A Republika Czeska - Polska 2014 – 2020.

 

Celem projektu było przygotowanie kompleksowej informacji turystycznej, umożliwiającej dotarcie do atrakcji turystycznych części pogranicza należącej do partnerów oraz udzielenie informacji o nich. Realizowane działanie podzielone zostały na dwie główne kategorie:

- działania terenowe, które udzielą informacji w trakcie podróży po pograniczu lub bezpośrednio podczas zwiedzania atrakcji.

- materiały drukowane i cyfrowe, które pozwolą na wcześniejsze zaplanowanie trasy lub stworzenie własnej, alternatywnej z uwzględnieniem całej infrastruktury i wszystkich atrakcji pogranicza. Służyć będą przede wszystkim turystom uprawiającym turystykę aktywną.

 

W ramach projektu wykonano poniże działania:

Projekt został zakończony: 31.08.2021r.

 

Partnerzy Projektu:

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 35 147,00 EUR Dofinansowanie ze środków EFRR dla gminy Krzyżanowice 85%: 29 874,95 EUR

Współfinansowanie z budżetu państwa RP 5%: 1 757,35 EUR

Mapa do pobrania znajduje się u dołu strony.


 

LOGO_CZ-PL_UE_SILESIA (2)