Petycje

Petycja w sprawie wykonania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Sołectwa Krzyżanowice w Gminie Krzyżanowice

Odpowiedź na petycję w sprawie wykonania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego Sołectwa Krzyżanowice w Gminie Krzyżanowice