Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach

efrr_poziom_kolor


 

Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach

 

 

Projekt zakłada wykonanie kompleksowej i gruntownej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach.
W ramach założonych prac wykonane zostanie: docieplenie ścian i fundamentów, odtworzenie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła na ekologiczne oraz wykonanie instalacji prądotwórczej wykorzystującej OZE. We wnętrzu obiektu wykonana zostanie wymiana opraw oświetleniowych na ekologiczne LED oraz przebudowa pomieszczenia kotłowni.

 

Całkowity Koszt Inwestycji: 2 462 716,91 PLN
Koszty kwalifikowane: 2 084 632,05 PLN
Otrzymane dofinansowanie: 1 771 937,24 PLN
Projekt realizowany jest w okresie od 21.09.2015 r. do 30.10.2021 r.

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020.