Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie

Projekt: „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie”

 

efrr_poziom_kolor

Projekt zakłada kompleksową rewitalizację budynku dawnej wozowni, znajdującego się przy ruinach zamku
w Tworkowie.


W ramach projektu planuje się:
- wydzielenie w obiekcie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomocniczych do obsługi działań społecznych
i kulturalnych
- wykonanie odcinka stropu nad częścią pomieszczeń
- montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej istniejących otworach
- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu
- montaż przeszkleń i balustrad
- wykonanie instalacji wodociągowej, grzewczej, wentylacyjnej oraz gazowej w projektowanych pomieszczeniach
- aranżacja sali na cele kulturalno-społeczne

 

Czas realizacji: 01.03.2021 r. – 31.12.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 2.203.353,45 PLN
Dofinansowanie: 2.034.285,77 PLN
Wkład własny Gminy: 169.067,68 PLN

 

 Projekt „Rewitalizacja budynku dawnej wozowni przy ruinach zamku w Tworkowie” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.