Ścieżka przyrodnicza

 

Otwarcie ściezki przyrodniczej na Meandrach OdryDzięki zaangażowaniu władz gminnych, polskich i czeskich, przy współpracy WWF-Polska i Fundacji Zielona Liga, na obszarze granicznych meandrów Odry powstała  ścieżka przyrodnicza.  Oficjalne otwarcie ścieżki przyrodniczej nastąpiło 27 października w Szkole Podstawowej w Zabełkowie. W uroczystości uczestniczyło liczne grono gości zaproszonych z tej okazji: wójt Leonard Fulneczek i burmistrz Bohumina Peter Vicha, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Fundacji Zielona Liga, WWF, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, nauczyciele szkół polskich i czeskich. przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i uczniów, jako rodzaj edukacji pozaszkolnej. Podczas lekcji w terenie dzieci i młodzież mogą poznać rzadkie i zagrożone gatunki dziko rosnących roślin, wolno żyjących zwierząt oraz ich siedliska. Długość ścieżki wynosi około3,5 km, a jej przejście zajmuje około1 godziny. zbiega się z trasami oznaczonych ścieżek rowerowych, tak więc mogą z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale także turyści, którzy przyjeżdżają na meandry. Tematykę ochrony granicznych meandrów Odry przybliżają tematy zawarte na poszczególnych tablicach - stacjach ścieżki przyrodniczej:

- przystanek I

- przystanek II

 

 

- przystanek III

- przystanek IV

 

 

 

- przystanek V

- przystanek  VI