Wspólna przyszłość bez granic

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003101 pn. „Wspólna przyszłość bez granic” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

LOGO_CZ-PL_UE_SILESIA (2)

Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Gmina Šilheřovice, Gmina Hať, Gmina Píšť

Dofinansowanie z EFRR 85 % - 18 385,50 EUR Współfinansowanie z budżetu państwa RP 5 % - 1 081,50 EUR

Głównym celem projektu jest rozwój współpracy gmin partnerskich na obszarze pogranicza polsko-czeskiego w zakresie kultury, sportu i rekreacji.

W ramach projektu realizowane zostały działania:

- Wyjazdowa konferencja podsumowująca dotychczasową współpracę polsko-czeską wraz z wyznaczeniem dalszych perspektyw rozwoju gmin partnerskich. Opracowanie "Strategii rozwoju gmin partnerskich na lata 2023 - 2027".

- Zorganizowanie dn. 17.09.2022 r. integracyjnej wycieczki rowerowej dla mieszkańców gmin partnerskich. Trasa rajdu przebiegała przez gminy partnerskie: Krzyżanowice, Píšť, Šilheřovice, Hať. Rajd kończył się w Krzyżanowicach.

- Wydanie płyty CD pt. „Świątecznie” w ilości 500 sztuk z kolędami w j. polskim i czeskim w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice.

- Wydanie kalendarzy na 2023 rok w j. polskim i czeskim z fotografiami przedstawiającymi długoletnią współpracę pomiędzy 4 gminami partnerskimi w ramach obchodzonego w 2023 roku jubileuszem 25-lecia podpisania umów partnerskich.

- Zorganizowanie dn. 18.12.2022 r. w budynku byłej wozowni w ruinach zamku w Tworkowie koncertu świątecznego dla mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.