Zabytki

Odzwierciedleniem bogatej, wielowiekowej historii gminy Krzyżanowice są zabytki, licznie występujące na jej terenie. Większość tych obiektów pochodzi z XVIII wieku, ale są i takie, których budowę rozpoczęto w wieku XVII. Na szczególną uwagę zasługują zespoły zamkowo-parkowe w Krzyżanowicach i Chałupkach oraz ruiny zamku w Tworkowie, po których można odbyć wirtualne wędrówki goszcząc jedynie na stronach internetowych gminy. Warte odwiedzenia są również zabytkowe kościoły w Krzyżanowicach, Tworkowie i Bieńkowicach oraz spichrze w Bolesławiu.

 
w Krzyżanowicach
w Chałupkach
w Tworkowie
w Bieńkowicach
w Bolesławiu
w Zabełkowie