Położenie

Gmina Krzyżanowice położona jest w zachodniej części województwa śląskiego, w górnym biegu rzeki Odry. Leży u wrót obniżenia między Sudetami a Karpatami, zwanego Bramą Morawską, na południu Kotliny Raciborskiej.


Jej obszar zamknięty jest od południowego zachodu granicą państwową z Czechami, od zachodu sąsiaduje z gminą Krzanowice, od północy z miastem Racibórz, a od wschodu jej granice stanowi rzeka Odra, oddzielająca Krzyżanowice od gmin: Lubomia i Gorzyce.


 

 

Przez obszar gminy przechodzą dwie linie kolejowe relacji Racibórz - Chałupki - Bohumin i Rybnik - Chałupki - Bohumin oraz drogi krajowe nr 45 i 78, a także droga wojewódzka nr 936. Dzięki temu istnieją dogodne połączenia z wszystkimi większymi miastami w regionie: Raciborzem, Wodzisławiem Śląskim, Rybnikiem, a po stronie czeskiej: Bohuminem i Ostrawą. W bezpośrednim sąsiedztwie (0,1 km) gminy przebiega autostrada A1.

 

Przekraczanie granicy polsko-czeskiej (po wejściu Polski i Czech do strefy Schengen) jest możliwe na 7 łączących oba kraje drogach - dawnych przejściach granicznych: