Plan zagospodarowania przestrzennego 2010

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu planowanego zbiornika retencyjnego "Racibórz Dolny", został uchwalony uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr XLIV/22/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r., a uprawomocnił się 25 września br. Plan obejmuje obszar 6 048,56 ha.