Szkoły

 

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Bieńkowicach

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Chałupkach

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Krzyżanowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach

 Szkoła Podstawowa im. Józefa Rymera w Zabełków

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie