Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres:  ul. Główna 5, pok. nr 24, 47-450 Krzyżanowice
telefon:  +48 (32) 419 40 51 w. 127
przewodniczący: Małgorzata Krzemien

członkowie:  
Małgorzata Cichoń
Andrzej Chudyga
Elżbieta Niedziela
Katarzyna Buczek 

Komisja wykonuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z wójtem gminy. Zbiera się raz w miesiącu w siedzibie Urzędu Gminy, na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:

Planowane terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku:

11  styczeń, 8 luty, 8 marzec, 12  kwiecień, 10 maj, 14 czerwiec, 9  sierpień, 13 wrzesień,  11 październik, 8 listopad, 13  grudzień

Posiedzenia odbywają się o godz. 15.15

Uwaga: w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - za wyjątkiem zezwoleń jednorazowych wydawanych jednostkom OSP - konieczne jest uzyskanie opinii GKRPA w tej sprawie.

 

Poniżej wniosek do pobrania.