Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres:  ul. Główna 5, pok. nr 16, 47-450 Krzyżanowice
telefon:  +48 (32) 419 40 51 w. 127
przewodniczący: Małgorzata Krzemien

członkowie:  
Małgorzata Cichoń
Andrzej Chudyga
Elżbieta Niedziela
Katarzyna Musiolik

Komisja wykonuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z wójtem gminy. Zbiera się raz w miesiącu w siedzibie Urzędu Gminy, na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:

Planowane terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku:

09  styczeń, 13 luty, 13 marzec, 17  kwiecień, 08 maj, 12 czerwiec, 14  sierpień, 11 wrzesień,  09 październik, 13 listopad, 11  grudzień

Posiedzenia odbywają się o godz. 15.15

Uwaga: w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - za wyjątkiem zezwoleń jednorazowych wydawanych jednostkom OSP - konieczne jest uzyskanie opinii GKRPA w tej sprawie.

 

Poniżej wniosek do pobrania.