Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
StanowiskoNumer biuraNumer wewnętrznyAdres e-mail
Administrator Bezpieczeństwa Informacji22128ewidencja@krzyzanowice.pl

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 1. Realizacja przedsięwzięć określonych w art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oraz zarządzeniach Administratora Danych Osobowych, a w szczególności nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie:
  • stosowania środków technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii tych danych,
  • zasad zabezpieczania danych osobowych przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa,
  • czynności realizowanych w wyniku postępowań administracyjnych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • wyjaśnienia i dokumentowania przypadków naruszania zasad bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
  • czynności realizowanych przez Administratora Systemów Informatycznych,
  • prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych.