Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Inne ogłoszenia i informacje – rok 2024
 • Obwieszczenie Starosty Raciborskiego w sprawie zawiadomienia o spotkaniach dot. zebrania życzeń co do lokalizacji działek w projekcie scalania gruntów
 • Protokół z wyboru wykonawcy z 29.05.2024 r. na zadanie: „Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach”
 • Protokół z wyboru wykonawcy z 29.05.2024 r. na zadanie: „Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca pana Jezusa w Owsiszczach”
 • Protokół z wyboru wykonawcy z 29.05.2024 r. na zadanie: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach”
 • Informacja z otwarcia ofert z 28.05.2024 r. na zadanie: „Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym w Bieńkowicach”
 • Informacja z otwarcia ofert z 27.05.2024 r. na zadanie: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym kościele pw. św. Anny w Krzyżanowicach”
 • Informacja z otwarcia ofert z 27.05.2024 r. na zadanie: „Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczach”
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie nr 29 w Krzyżanowicach”
 • Obwieszczenie Starosty Raciborskiego w sprawie okazania na gruncie projektu scalania gruntów w części dotyczącej rowów i dróg
 • Zapytanie ofertowe parafii w Bieńkowicach z dnia 26.04.2024 r. na zadanie: Wykonanie prac wykończeniowych elewacji zewnętrznej oraz odrestaurowanie wejścia zabytkowej plebanii przy kościele parafialnym
 • Zapytania ofertowe Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Owsiszczach z dnia 25.04.2024 r. na zadanie: Remont elewacji, osuszanie oraz malowanie wnętrz zabytkowego kościoła w Owsiszczach
 • Zapytanie ofertowe Parafii p.w. św. Anny w Krzyżanowicach z dnia 25.04.2024 r. na zadanie: „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich barokowych elementów w zabytkowym kościele.
 • Obwieszczenie Starosty Raciborskiego w sprawie zebrania życzeń w części dotyczącej wytypowanych dróg i rowów.
 • Obwieszczenie Starosty Raciborskiego w sprawie zebrania ogólnego dotyczącego przyjęcia w formie uchwały zasad szacunku gruntów dla części dróg i rowów wsi Owsiszcze i Nowa Wioska – 2
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Obwieszczenie Starosty Raciborskiego w sprawie zebrania ogólnego dotyczącego przyjęcia w formie uchwały zasad szacunku gruntów dla części dróg i rowów wsi Owsiszcze i Nowa Wioska
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Obwieszczenie o zebraniu ogólnym – ogłoszenie wyników oszacowania gruntów w części dot. dróg i rowów
 • Obwieszczenie Starosty Raciborskiego o miejscu i terminie wyłożenia projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Owsiszcze
 • Protokół z wyboru wykonawcy z dnia 19.02.2024 r. zadania: „Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach”
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Krzyżanowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice na lata 2024-2026”
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.02.2024 r. zadania: ” Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego Budynku Bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach”
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice dotyczące wydania postanowienia w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie potwierdzenia aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja i przeróbka kruszywa ze złoża kruszywa naturalnego” Bieńkowice
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.02.2024 r. w sprawie rejestru firm odbierających nieczystości ciekłe z terenu Gminy Krzyżanowice
 • Informacja do publicznej wiadomości
 • Zapytanie ofertowe Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy z 10.01.2024 r. na zadanie: „Wykonanie prac zabezpieczających zabytkowego budynku bramnego należącego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy w Krzyżanowicach”