Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Krzyżanowice na zakończenie kadencji 2018-2023
  • Grzegorz Utracki – Wójt Gminy Krzyżanowice
Oświadczenia majątkowe – powołania oraz odwołania, podjęcia i zakończenia pracy.
  • Ewelina Starosta-Piłat – Rozpoczęcie pracy na stanowisku Kierownika SP ZLA Krzyżanowice
  • Aniela Cwik – Rozpoczęcie pracy na stanowisku Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska