Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Wybory Samorządowe – rok 2024
Pliki do pobrania
 • POSTANOWIENIE NR 269/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Krzyżanowice
 • Informacja o dyżurach, w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 12 marca 2024 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta
 • Informacja o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczych w dniu wyborów samorządowych 7 kwietnia 2024 r.
 • POSTANOWIENIE NR 177/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • POSTANOWIENIE NR 175/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzyżanowice
 • Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 15 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Krzyżanowice
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzyżanowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 14 marca 2024 r. o terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików woje-wództw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezyden-tów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach o składzie, siedzibie i dyżurach 07.04.2024 r.
 • Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 14 marca 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 6 marca 2024 roku
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 11 marca 2024 r.
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 11 marca 2024 r.
 • Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach z dnia 5 marca 2024 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 04 marca 2024 roku
 • ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • Uchwała nr 2 ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
 • Uchwała nr 1 ws. wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
 • Uchwała nr 25/2024 z dnia 23.01.2024 r. ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacja o powołaniu komisji wyborczej
 • OBWIESZCZENIE STAROSTY RACIBORSKIEGO w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze
 • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie informacji o okręgach wyborczych
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 7 lutego 2024 roku
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
 • Postanowienie nr 156/2024 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach
 • Obwieszczenie Wojewody
 • Postanowienie nr 157/2024 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krzyżanowicach