Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Wybory parlamentarne – rok 2024
 • Informacja o bezpłatnym przewozie pasażerskim w dniu wyborów zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.
 • Informacja o dyżurach w związku z wyborami do parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na 9 czerwca 2024 r. w gminie Krzyżanowice
 • Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na 9 czerwca 2024 r.
 • POSTANOWIENIE NR 492/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Krzyżanowice
 • POSTANOWIENIE NR 493/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Krzyżanowice
 • POSTANOWIENIE NR 474/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 • POSTANOWIENIE NR 473/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 9 maja 2024 r. Wójt Gminy Krzyżanowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 8 maja 2024 r.
 • Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 w Bielsku-Białej z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i dyżurów pełnionych przez Komisję w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Zarządzenie nr 0050.81.2024 z dnia 29.04.2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych, dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego
 • Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 • Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 29 w Bielsku_Białej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i dyżurów pełnionych przez Komisję w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzony na dzień 9 czerwca 2024 r.