Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Zarządzenia Wójta – rok 2024
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.06.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.107.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 07.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.106.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.06.2024 r. w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.105.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 06.06.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.104.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.06.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.103.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.06.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.102.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29.05.2024 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Krzyżanowice za 2023 rok oraz innych danych wymienionych w art. 37 ust. o finansach publicznych
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.101.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.100.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 27.05.2024 r. dotyczy: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24.05.2024r. w sprawie: oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice
 • Zarządzenie Nr 0050.97.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2024 r. W sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Tworkowie
 • Zarządzenie Nr 0050.96.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24.05.2024 r. W sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Podniesienie efektywności energetycznej budynku świetlicy w Chałupkach przy ulicy Fabrycznej 5”
 • Zarządzenie Nr 0050.95.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżanowicach za rok 2023
 • Zarządzenie Nr 0050.94.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach za rok 2023
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.91.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice dotyczącej zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 • Zarządzenie nr 0050.89.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20.05.2024 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
 • Zarządzenie nr 0050.88.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 15.05.2024 r. w sprawie udostępnienia powierzchni użytkowej dla celów gastronomicznych na obiekcie park wodny „Pod Zamkiem” w Tworkowie
 • Zarządzenie nr 0050.87.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.05.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej
 • Zarządzenie nr 0050.86.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.05.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 r.
 • Zarządzenie nr 0050.85.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.05.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 • Zarządzenie nr 0050.84.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.05.2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Chałupkach
 • Zarządzenie nr 0050.83.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 r.
 • Zarządzenie nr 0050.82.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.81.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwiec 2024 roku.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 25. 04. 2024r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych
 • Zarządzenie Nr 0050.79.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Krzyżanowice za I kwartał 2024 roku.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.78.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.77.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.76.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.75.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.04.2024 r. ws. zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.74.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.04.2024 r. ws. zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.73.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 11.04.2024 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały
 • Zarządzenie Nr 0050.71.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08.04.2024 r. ws. uchylenia upoważnienia do załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • Zarządzenie Nr 0050.70.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.04.2024 r. ws. zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.04.2024 r. ws. zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.68.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 05.04.2024 r. ws. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chałupkach im. mjr. Henryka Sucharskiego
 • Zarządzenie Nr 0050.67.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.04.2024 r. ws. zmian w planach finansowych gminy na 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.66.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 02.04.2024 r. ws. zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28.03.2024 r. ws. sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023 oraz przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
 • Zarządzenie Nr 0050.63.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.03.2024 r. ws. oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice
 • Zarządzenie Nr 0050.62.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.03.2024 r. ws. oddania w dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice
 • Zarządzenie Nr 0050.61.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.03.2024 r. ws. odpłatnego nabycia na własność Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżanowice
 • Zarządzenie Nr 0050.60.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.03.2024 r. ws. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • Zarządzenie Nr 0050.59.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.03.2024 r. ws. zmian w planach finansowych gminy na 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.58.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27.03.2024 r. ws. zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.57.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. ws. zmian w planach finansowych gminy na rok 2024 r.
 • Zarządzenie Nr 0050.56.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26.03.2024 r. ws. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Chałupkach
 • Zarządzenie Nr 0050.55.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25.03.2024 roku w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.54.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2024 roku w obszarze Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.52.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.51.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2024 roku w Urzędzie Gminy Krzyżanowice.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18 marca 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.49.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 13.03.2024 r. W sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach”
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 12.03.2024 r. dotyczy: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.43.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, dotyczących wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików woje-wództw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezyden-tów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.37.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 26 luty 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzyżanowice w 2024 roku w obszarze Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • Zarządzenie Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, współczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku na 2024 rok oraz dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.34.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19.02.2024 r. W sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krzyżanowice”
 • Zarządzenie Nr 0050.33.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie: powołania stałej komisji do przekazywania środków trwałych, materiałów i wyposażenia na rzecz organizacji i stowarzyszeń nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy, zakupionych ze środków finansowych GKRPA w ramach konkursu ofert programowych z zakresu profilaktyki alkoholowej.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 14.02.2024r. w sprawie: przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.30.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.27.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 01 lutego 2024 roku w sprawie powierzenia Kierownikowi Referatu rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, określonych spraw gminy
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie: ustalenia w roku 2024 przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice.
 • Zarządzenie Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 30.01.2024 r. W sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wojnowskiej w Bieńkowicach”
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 30.01.2024r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzyżanowice w 2024 r.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.23.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.22.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24.01.2024r. w sprawie: oddania w najem lokalu stanowiącego własność Gminy Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 24. 01. 2024r. w sprawie: oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Tworkowie stanowiącej własność Gminy Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 23. 01. 2024r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej Międzygminnym Składowiskiem Odpadów Komunalnych w Tworkowie
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w planach finansowych gminy na 2024 rok
 • Zarządzenie Nr 0050.17.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 18.01.2024r. W sprawie powołania osób, które mogą wchodzić w skład komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu na centrum sportowo-rekreacyjne w Bieńkowicach”
 • Zarządzenie Nr 0050.16.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 16.01.2024 roku w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie zmiany Uchwały NR LXII/85/2023 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 11.01.2024 r. dotyczy: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 • Zarządzenie Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 09.01.2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 09.01.2024 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, Nowa Wioska, Rudyszwałd, Zabełków, Chałupki.
 • Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 08 stycznia 2024 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach
 • ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2024 WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzyżanowice na rok 2024
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.6.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzyżanowic uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin płatności przekracza rok budżetowy
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Krzyżanowice do dokonywania przeniesień w planach finansowych na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 3 stycznia 2024 roku w sprawie opracowania planów finansowych na 2024 rok oraz przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2024 rok
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości zasiłku kasowego na 2024 rok dla jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.01.2024 r. w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację dwunastu radiowych audycji informacyjnych o czasie trwania 9 minut każda, z zakresu działalności oraz poszczególnych spraw realizowanych przez Gminę Krzyżanowice w 2024 roku.
 • ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2024 Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 03.01.2024 r. w sprawie wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług informacyjnych i promocyjnych w 2024 roku, w formie 36 newsów po 2,5 minuty, o łącznym czasie ekranowym 90 minut.