Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Dane przestrzenne
  • Dane przestrzenne do: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmujący 28 obszarów położonych w sołectwach Bieńkowice, Tworków, Krzyżanowice, Owsiszcze, nowa Wioska, Rudyszwałd, Zabełków, Chałupki (uchwała nr LXV/105/2024)