Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji
StanowiskoNumer biuraNumer wewnętrznyAdres e-mail
Kierownik Referatu21146srodkipomocowe@krzyzanowice.pl
Środki Pomocowe21146srodkipomocowe2@krzyzanowice.pl
srodkipomocowe3@krzyzanowice.pl
Obsługa Inwestora21132srodkipomocowe1@krzyzanowice.pl
Promocja Gminy23131promocja@krzyzanowice.pl
Redaktor „Krzyżanowickich Gminnych Wieści”1153wiesci@krzyzanowice.pl

Do kompetencji i zadań referatu funduszy zewnętrznych i promocji należą:

 1. Sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy, jej promocją na zewnątrz i pozyskiwaniem środków pomocowych, a w szczególności:
  • nadzór i koordynacja nad opracowywaniem programów gospodarczych, w tym wykonywaniem prac studialnych i prognostycznych,
  • koordynacja prac nad opracowywaniem strategii rozwoju gminy,
  • przygotowywanie koncepcji i prowadzenie działań w zakresie promocji,
  • analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
  • koordynacji w realizacji programów pomocowych, zadań inwestycyjnych gminy,
  • pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje i zadania prowadzone w Gminie, szczególnie ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
  • organizowanie i prowadzenie  kontaktów krajowych i zagranicznych Urzędu,
  • informowanie środków masowego przekazu o działalności gminy i jego organów,
  • uczestnictwo gminy w związkach i stowarzyszeniach,
  • gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
  • utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu, w tym przygotowywanie materiałów do lokalnego magazynu,
  • organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,
  • koordynacja zadań ciążących na gminie a związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.