Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
StanowiskoNumer biuraNumer wewnętrznyAdres e-mail
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych17126usc@krzyzanowice.pl

Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należą:

Sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  • zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
  • zapewnienie ochrony informacji niejawnych
  • zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
  • kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,
  • zabezpieczenie techniczno – organizacyjne realizacji zadań wynikających z zakresu ochrony tajemnicy służbowej i państwowej,
  • kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
  • okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  • opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
  • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.