Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Gp-Zp.27101.7.2024 Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Tworkowie
Przedmiot postępowaniaModernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Tworkowie
Numer postępowaniaGp-Zp.27101.7.2024 
Statuswszczęte / rozstrzygnięte / unieważnione / archiwalne
Typ zamówieniaZamówienia powyżej 130 tyś. zł
Rodzaj zamówieniaroboty budowlane
Data ogłoszenia2024-06-26
Termin składania ofert2024-07-15 godz 11:00
Termin otwarcia ofert2024-07-15 godz 11:30
Link do zamówieniaSkładanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0dd3806f-2ca7-11ef-86d2-4e696a6d8c25
Informacje o zamówieniuZadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach programu Modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023
Aktualizacje
Treść ogłoszenia o zamówieniu
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.07.2024 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 26.06.2024 r.
Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Zmiana treści SWZ – korekta zał. nr 7 do SWZ
 • Zmieniona Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 09.07.2024 r.
 • SWZ z dnia 26.06.2024 r. – Orlik Tworków
Zapytania i odpowiedzi
 • Odpowiedzi na zapytania z dn. 08.07.2024 r.
 • Informacja dla Wykonawców z dnia 09.07.2024 r.
 • Zapytania z dn. 08.07.2024 r.
 • Odpowiedzi na zapytania z dn. 2-3.07.2024 r.
 • Zapytania z dn. 2-3.07.2024 r.
Załączniki
 • Załączniki do SWZ nr 1-7 i 11-14
 • Zał. nr 8 do SWZ – Przedmiar robót
 • Zał. nr 9 do SWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)
 • Zał. nr 10 do SWZ – Rzut boiska
 • Skorygowany zał. nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Informacja o przeznaczonych środkach
 • Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
 • Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.07.2024 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania