Zapisz się
do newslettera

Harmonogram wywozu śmieci

 

Informacje ogólne dotyczące systemu gospodarki odpadami

Terminy i płatności

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 0007.IV.8.2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za gospodarowanie odpadami należy dokonać  terminach:

 1. za I kwartał do 15 lutego,
 2. za II kwartał do 15 kwietnia,
 3. za III kwartał do 15 lipca
 4. za IV kwartał do 15 października

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 0007.IV.10.2015 z dnia 24.02.2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki wynosi:

 

Dla osób, które w sposób selektywny prowadzą zbiórkę odpadów

Za 1 osobę = 13,00 zł/osobę miesięcznie

Za 2 osoby = 12,00 zł/osobę miesięcznie

Za 3-4 osób = 10,00 zł/osobę miesięcznie

Za 5-6 osób = 9,00 zł/osobę miesięcznie

Za 7 i powyżej osób = 8,00 zł/osobę miesięcznie

 

Dla osób, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów stawka opłaty wynosi 20,00 zł/osobę miesięcznie.

 

W/w opłaty dotyczą odpadów powstających w trakcie normalnego procesu bytowego człowieka, nie dotyczy to odpadów powstających w dużych ilościach np. podczas prowadzonego remontu itp.

 

Większe ilości odpadów wysegregowane np. z remontu można we własnym zakresie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zabełkowie przy ul. Długiej 19 w siedzibie firmy EKOLAND. Informacja dotycząca płatności za większe ilości odpadów dostępna w firmie EKOLAND pod numerami telefonu 32 419 60 32.

 

Wszelkie zmiany w DEKLARACJACH za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zgłaszać w terminie 14 dni od momentu powstania rozbieżności w ilości osób z różnych względów, np. urodzenie dziecka, zgony, przeprowadzki, czy pierwsze zamieszkanie. Zmiany winien zgłosić właściciel nieruchomości lub osoby wynajmujące nieruchomość (Osoba pełnoletnia). Jeżeli z jakiś względów właściciel nie ma możliwości złożenia zmian może dokonać jego pełnomocnik (Pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza).

 

 

Harmonogram wywozu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Krzyżanowice od dnia 1 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Wszystkie odpady należy wystawić przed posesją najpóźniej do godz. 7:00 rano w miejscu niezagrażającym bezpieczeństwu i porządkowi.

 

W trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych będą odbierane następujące odpady:

 • zużyty sprzęt RTV i AGD, pralki, lodówki, itp. - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny!
 • meble, tapczany, meble ogrodowe, okna;
 • urządzenia sanitarne, umywalki, wanny, itp.;
 • akumulatory.

 

W ramach zbiórki wielkogabarytowej nie będą odbierane następujące odpady:

 • opakowania z zawartością płynów;
 • opony;
 • styropian, wełna mineralna, papa, ondulina, odpady płyt gipsowych;
 • opakowania po środkach niebezpiecznych, nawozach;
 • odpady z demontazu samochodów.
Odpady w/w pochodzenia z prowadzenia gospodarstwa domowego można przywieźć do PSZOK-u w Zabełkowie mieszczącego się przy ulicy Długiej 19.

 

* * *

SOŁECTWO BIEŃKOWICE

Uwaga! Nastąpiła zmiana dnia zbiórki selektywnej (worki) z czwartku na środę (pierwsza środa po 15 każdego miesiąca)

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I

II

III IV V VI VII VIII IX X XI XII
4; 11; 18; 25 1; 8; 15; 22 1; 8; 15; 22; 29   12; 26 10; 24 7; 21 5; 19 2; 16; 30 13; 27 11; 25 8; 15; 22; 29 6; 13; 20; 27

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
17 21 21 18 16 20 18 22 19 17 21 19

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 - - - 5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29 -

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
 03.09.2018 r.

 

* * *

 

SOŁECTWO BOLESŁAW

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI XII
2; 9; 16; 23; 30 6; 13; 20; 27 6; 13; 20; 27 10; 24 8; 22 5; 19 3; 17; 31 14; 28 11; 25 9; 23 6; 13; 20; 27 4; 11; 18; 28!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 22 19 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
- - - 5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29 -

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
 12.03.2018 r.

 

* * *

 

SOŁECTWO CHAŁUPKI

Zbiórka odpadów mieszanych (kubeł)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2!; 8; 15; 22; 29 5; 12; 19; 26 5; 12; 19; 26 9; 23 7; 21 4; 18 2; 16; 30 13; 27 10; 24 8; 22 5; 12; 19; 26 3; 10; 17; 24; 31

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XI
16 20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 - - - 5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29 -

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
13.06.2018 r.

 

* * *

 

SOŁECTWO KRZYŻANOWICE

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23 2; 9; 16; 23; 30 13; 27 11; 25 8; 22 6; 20 3; 17; 31 14; 28 12; 26 2; 9; 16; 23; 30 7; 14; 21; 28

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 19 16 16 20 18 22 20 17 21 19 16 21

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
- - - 5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29 -

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
 14.05.2018 r.

 

* * *

SOŁECTWO NOWA WIOSKA

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23 2; 9; 16; 23; 30 13; 27 11; 25 8; 22 6; 20 3; 17; 31 14; 28 12; 26 2; 9; 16; 23; 30 7; 14; 21; 28

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

XII

 22 19 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI

XI

 -  - - 5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
 26.03.2018 r.

 

* * *

 

SOŁECTWO OWSISZCZE

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
4; 11; 18; 25 1; 8; 15; 22 1; 8; 15; 22; 29 12; 26 10; 24 7; 21 5; 19 2; 16; 30 13; 27 11; 25 8; 15; 22; 29 6; 13; 20; 27

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I

II III IV V VI VII VIII IX X

XI

XII

 22 19 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI

XII

 -  - -  5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
 26.03.2018 r.

 

* * *

 

SOŁECTWO ROSZKÓW

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
5; 12; 19; 26 2; 9; 16; 23 2; 9; 16; 23; 30 13; 27 11; 25 8; 22 6; 20 3; 17; 31 14; 28 12; 26 2; 9; 16; 23; 30 7; 14; 21; 28

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I II III IV V VI VII VIII IX X XI

XII

 22 19 19 16 21 18 16 20 17 22 19 17

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI

XII

 -  - -  5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
 12.03.2018 r.

 

* * *

 

SOŁECTWO  RUDYSZWAŁD

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2!; 8; 15; 22; 29 5; 12; 19; 26 5; 12; 19; 26 9; 23 7; 21 4; 18 2; 16; 30 13; 27 10; 24 8; 22 5; 12; 19; 26 3; 10; 17; 24; 31

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 16 20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 - -  - 5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
 05.03.2018 r.

 

* * *

 

SOŁCTWO TWORKÓW

Uwaga! Nastąpiła zmiana dnia zbiórki selektywnej (worki) ze środy na czwartek (pierwszy czwartek po 15 każdego miesiąca)

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
3; 10; 17; 24; 31 7; 14; 21; 28 7; 14; 21; 28 11; 25 9; 23 6; 20 4; 18 1; 14!; 29 12; 26 10; 24 7; 14; 21; 28 5; 12; 19; 27!

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 18 22 22 19 17 21 19 16 20 18 22 20

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki (trawa, gałęzie)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 - -  - 5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29 -

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
 11.06.2018 r.

 

* * *

SOŁECTWO ZABEŁKÓW

 

Zbiórka odpadów zmieszanych (kubeł)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2!; 8; 15; 22; 29 5; 12; 19; 26 5; 12; 19; 26 9; 23 7; 21 4; 18 2; 16; 30 13; 27 10; 24 8; 22 5; 12; 19; 26 3; 10; 17; 24; 31

Selektywna zbiórka odpadów - worki, szkło, plastik + metal, makulatura

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
16 20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18

Odpady biodegradowalne (zielone) - worki

I II III IV V VI VII VIII IX X

XI

XII

 - - - 5; 19 4!; 17; 29! 14; 28 12; 26 9; 23 6; 20 4; 18; 29! 15; 29

-

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 
 30.04.2018 r.

 

* * *

 

 

UWAGA! Worki powinny być wypełnione w co najmniej 3/4 objętości.

 

Odbiór odpadów komunalnych od podmiotów posiadających podpisaną umowę z firmą "EKOLAND" (np. firm, budynków użyteczności publicznej itd.) będzie się odbywać w każdy wtorek.

 

Zasady selektywnej zbiórki odpadów - co i do którego worka wrzucamy TUTAJ

 

* * *

Lista adresów zbiórki baterii i leków

 

Zużyte baterie można oddać do specjalnie przygotowanych pojemników, znajdujących się w:

 1. Przedszkole w Bieńkowicach
  ul. Raciborska 70
  47 - 451 Bieńkowice
 2. Przedszkole w Chałupkach
  ul. Fabryczna 2
  47 - 460 Chałupki
 3. Przedszkole w Krzyżanowicach
  ul. Wyzwolenia 1
  47 - 450 Krzyżanowice
 4. Przedszkole w Tworkowie
  ul. Polna 3
  47 - 451 Tworków
 5. Przedszkole w Zabełkowie
  ul. Rymera 7
  47 - 460 Zabełków
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach
  ul. Szkolna 1
  47 - 451 Bieńkowice
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach
  ul. Szkolna 7
  47 - 460 Chałupki
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach
  ul. Łąkowa 12
  47 - 450 Krzyżanowice
 9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Owsiszczach
  ul. Szkolna 1
  47 - 450 Owsiszcze
 10. Szkoła Podstawowa i. Józefa Rymera w Zabełkowie
  ul. Rymera 7
  47 - 460 Zabełków
 11. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie
  ul. Zamkowa 13
  47 - 451 Tworków

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się również w:

 1. Sklep Wielobranżowy "Hortus"
  ul. Bogumińska 8
  47 - 460 Chałupki
 2. Pawilon Spożywczy nr 6 GS
  ul. Bogumińska 6
  47 - 460 Chałupki
 3. Sklep spożywczy GS Krzyżanowice
  ul. Główna 7
  47 - 450 Krzyżanowice
 4. Sklep Wielobranżowy nr 8 GS Krzyżanowice
  ul. Pomnikowa 8
  47 - 450 Roszków
 5. Sklep Wielobranżowy nr 12 GS Krzyżanowice
  ul. Główna 51
  47 - 460 Rudyszwałd
 6. Sklep Spożywczo-Przemysłowy GS Krzyżanowice
  ul. Leśna 2
  47 - 450 Nowa Wioska
 7. Sklep Spożywczy GS
  ul. Krzyżanowska 13
  47 - 451 Tworków
 8. Sklep Wielobranżowy GS Krzyżanowice
  ul. Środkowa 22
  47 - 451 Bolesław
 9. Urząd Gminy Krzyżanowice
  ul. Główna 5
  47 - 450 Krzyżanowice
 10. "EKOLAND" Mariola Studnic
  ul. Długa 19
  47 - 460 Zabełków

Miejsca zbiórki przeterminowanych leków:

 1. Apteka Tworków
  ul. Parkowa 1
  47 - 451 Tworków
 2. Apteka "Kolegialna" s.c. (w sklepie Biedronka)
  ul. Tworkowska 5
  47 - 450 Krzyżanowice
 3. Apteka "Pigułka"
  ul. Bogumińska 2
  47 - 460 Chałupki
 4. "EKOLAND" Mariola Studnic
  ul. Długa 19
  47 - 460 Zabełków

Pliki do pobrania

zabelkow-2018-.odt
(plik ODT, 23,02 KB)
tworkow-2018-.odt
(plik ODT, 22,25 KB)
rudyszwald-2018-.odt
(plik ODT, 23,03 KB)
roszkow-2018-.odt
(plik ODT, 22,99 KB)
owsiszcze-2018-.odt
(plik ODT, 22,92 KB)
nowa-wioska-2018-.odt
(plik ODT, 23 KB)
krzyzanowice-2018-.odt
(plik ODT, 23 KB)
chalupki-2018-.odt
(plik ODT, 22,97 KB)
boleslaw-2018-.odt
(plik ODT, 22,95 KB)
bienkowice-2018-.odt
(plik ODT, 23,85 KB)

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij